OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge, Sweden 2012

(Swedish version)

DOI:https://dx.doi.org/10.1787/9789264177666-sv

Den här serien tillhandahåller analyser och politisk vägledning åt regeringar och myndigheter under regeringsnivå, som vill stärka den regionala utvecklingspolitiken och styrningen. Granskningarna ingår i en mer omfattande OECD-dokumentation om ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: