Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi 2017

DOI:https://doi.org/10.1787/9789264308404-tr

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin bu 2017 yılı baskısı, 2015 yılı BEPS Raporlarındaki “Transfer Fiyatlandırması Sonuçlarının Değer Yaratımı ile Uyumlaştırılması” hk. 8-10 no’lu eylemleri ve “Transfer Fiyatlandırması Belgelendirmesi ve Ülke Bazlı Raporlama” hk. 13 no’lu eylemi üzerinde ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: