OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 (Summary in Slovak) / Výhľad OECD v oblasti vedy, technológií a inovácií v roku 2016

DOI:https://doi.org/10.1787/0a36fede-skLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: