OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 (Summary in Czech) / Hodnoticí zpráva OECD o stavu vědy, technologií a průmyslu 2011

DOI:https://doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-sum-csLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: