oecd logo

Smjernice OECD-a za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu