G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi

DOI:https://doi.org/10.1787/9789264304840-lv

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi palīdz politikas veidotājiem novērtēt un uzlabot korporatīvās pārvaldības tiesisko, regulējošo un institucionālo sistēmu. Tie arī sniedz norādes biržām, investoriem, kapitālsabiedrībām un pārējiem, kam ir loma labas korporatīvās pārvaldības izstrādes ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: