OECD Reviews of School Resources: Slovak Republic 2015

Hodnotenie A Odporúcania

DOI:https://doi.org/10.1787/ku5f8t-sk

Školstvu v Slovenskej republike sa podarilo dosiahnut významné úspechy. Podiel dospelej populácie (vo veku 25-64 rokov) s ukonceným stredoškolským vzdelaním patrí k najvyšším v rámci krajín OECD. Rovnako sa aj miera dosiahnutia stredoškolského vzdelania u mladých ludí vo veku 25 rokov a ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: