Education at a Glance 2017 (Summary in Czech) / Letmý pohled na vzdělávání v roce 2017: OECD Indicators / Ukazatele OECD

DOI:https://doi.org/10.1787/1e838e3c-csLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: