OECD360: Slovenská Republika 2015

Ako porovnáva Slovensko?

DOI:https://dx.doi.org/10.1787/9789264236714-sk

Brožúra OECD360 vám ponúka najnovšie analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD. Množstvo ilustrácií znázorňuje aktuálne najdôležitejšie problémy. Vzdelávanie, zamestnanosť, ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, hospodársky rast, finančná kríza a jej dôsledky pre ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: