Perspectives on Global Development 2019 (Summary in Czech) / Pohled na globální vývoj v roce 2019: Rethinking Development Strategies / Přehodnocení strategií rozvoje

DOI:https://doi.org/10.1787/39bb5041-csLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: